Samlet for privat- og bedriftsmarkedet var markedsandelen ved utgangen av 2023 42 prosent for Telenor, mens Telia kunne skilte med en markedsandel på 33,9 prosent. ICE har i perioden 2021-2023 økt sin markedsandel med nesten 3 prosentpoeng, og har nå en andel på 14,5 prosent av det totale markedet i Norge. 

KamillaSharma-32 (1).jpg

–Det viktigste målet for reguleringen i mobilmarkedet er å legge til rette for et tredje konkurransedyktig mobilnett som kan utfordre de to etablerte netteierne. Som myndighet ønsker vi økt konkurranse i mobilmarkedet, og samtidig bidra til at norske forbrukere får gode og rimelige mobiltjenester, sier avdelingsdirektør for marked og tjenester i Nkom, Kamilla Sharma. 

Les mer om hvordan markedsandelene er i fylkene i Norge


Markedsandel i mobilmarkedet nasjonalt: Privat- og bedrift
Telenor 
2023: 42 prosent 
2022: 43 prosent 
2021: 44,5 prosent 
 
Telia 
2023: 33,9 prosent 
2022: 34,6 prosent 
2021: 34,8 prosent 

ICE 
2023: 14,5 prosent 
2022: 12,6 prosent 
2021: 11,7 prosent 

Unifon
2023: 2,1 prosent 
2022: 1,9 prosent 
2021: 1,2 prosent

Øvrige 
2023: 7,5 prosent 
2022: 7,9 prosent 
2021: 7,8 prosent 

Om Ekomstatistikken

Nkom samler flere ganger i året inn data fra de ulike tilbyderne av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Dataene bearbeides og publiseres som helårs- og halvårsstatistikk, og beskriver viktige utviklingstrekk i ekomsektoren og bruken av tjenestene den leverer. I tillegg inngår dataene i en rekke av vedtakene eller analysene Nkom gjør for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt.

Se flere tall og analyser: Ekomstatistikken 2023.