Kravene vil starte å gjelde fra ulike tidspunkter. Kravene til cybersikkerhet gjelder for utstyr som omsettes på markedet fra 1. august 2025.

Les nyhetssaken om ladegrensesnitt 
Fra i år vil du bare trenge en lader 

Kravene om et felles ladegrensesnitt vil gjelde fra 7. desember 2024 for alle utstyrstyper som er omfattet av reguleringen bortsett fra bærbare datamaskiner hvor kravene først gjelder fra 7. april 2026.

Les nyhetssaken om økt sikkerhet i utstyr 
Nå øker sikkerheten i utstyr som smartklokker og robotstøvsugere

Frode Målen, seksjonssjef i Spektrumsavdelingen
Frode Målen, seksjonssjef i spektrumsavdelingen i Nkom. Foto: Gunstein Myre

–Vi oppfordrer spesielt produsenter og andre aktører som selger eller installerer utstyrstypene som er omfattet av reguleringen om å sette seg inn i kravene slik at det sikres samsvar med regelverket fra den tid regelverket trer i kraft, uttaler Frode Målen som er seksjonssjef i spektrumsavdelingen i Nkom.