Antall abonnement basert på fiber var 1,22 millioner ved utgangen av 2019. Det omfatter både privat- og bedriftsmarkedet. Antall privatabonnement økte med 145 000 fra utgangen av 2018 til samme tidspunkt i 2019.

Ekomstatistikken for 2019

Fra kobbernett til fibernett

En betydelig del av de nye fiberabonnementene kommer som erstatning for abonnement basert på xDSL og kabel-TV-nett. Antall abonnement basert på kabel-TV-nett gikk ned også i 2019, men nedgangen er mindre enn foregående år. Derimot er nedgangen i antall abonnement basert på xDSL betydelig større enn tidligere år. Dette må sees i sammenheng med Telenors beslutning og arbeid for å avvikle kobbernettet innen utgangen av 2022. 

Ved utgangen av 2019 var det 382 000 abonnement basert på xDSL i privat- og bedriftsmarkedet. Det er en nedgang på 108 000 fra 2018. Til sammenligning var nedgangen på 69 000 fra 2017 til 2018.

Noen av abonnementene som tidligere var basert på xDSL, erstattes av tjenesten «Fast mobilt bredbånd». Ved utgangen av 2019 var det 17 000 slike abonnement, hovedsakelig i privatmarkedet.

Relaterte nyheter