1,22 millioner fiberabonnement

Antall abonnement i Norge basert på fiber var over 1,22 millioner ved utgangen av 2019. Investeringene i fastnett var i fjor 8,2 milliarder kroner. Det er 2,5 milliarder mer enn året før. Hovedtyngden av investeringene er i fibernett. Det viser tall som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har samlet inn fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester (ekomtjenester) for 2019, og publiserer i sin årlige ekomstatistikk 14. mai 2020. 

Ekomstatistikken for 2019

Se også nyheter:

Økt omsetning i ekombransjen

Samlet omsetning for ekomtjenester i 2019 var 34,6 milliarder kroner. Det er en økning på 557 millioner kroner sammenlignet med året før. Det er omsetning for fast bredbånd og mobiltjenester som øker mest. Omsetningen for fast bredbånd gikk opp med 597 millioner kroner, til 10,5 milliarder kroner i 2019. Av dette var omsetningen for fiberabonnement 5,8 milliarder, eller 55 prosent av samlet omsetning for fast bredbånd. Omsetningen for mobiltjenester økte med 473 millioner, til 20,4 milliarder kroner i 2019.

Det pågår store endringer i ekommarkedet. Samtidig som enkelte tjenester er i sterk vekst, er andre tjenester i tilbakegang. Omsetningen for bredbånd basert på xDSL gikk ned med 181 millioner kroner, mens fasttelefoni ble redusert med 320 millioner fra 2018 til 2019.

Telenor hadde 48,4 prosent av den samlede omsetningen i 2019. Telia var nest størst med en andel av omsetningen på 24,5 prosent. For begge var dette en liten nedgang fra 2018. Tilbyderne som samarbeider gjennom Altibox var samlet sett tredje største tilbyder med 8,2 prosent av samlet omsetning i 2019. Det er noe mer enn i 2018.  

5,7 millioner abonnement for mobiltelefoni

Antall abonnement for mobiltelefoni har ikke endret seg vesentlig fra året før, men andelen kontantkort synker og erstattes med fakturerte abonnement. Ved utgangen av 2019 var det 5,7 millioner abonnement for mobiltelefoni. 12 prosent av dette var kontantkort. Antall abonnement for mobilt bredbånd fortsetter å gå ned, særlig i privatmarkedet.

For både mobiltelefoni og mobilt bredbånd er det en overgang til abonnement med større datakvoter inkludert. 16 prosent av de private abonnementene for mobiltelefoni hadde 10 GB eller mer inkludert per måned ved utgangen av 2019. På samme tidspunkt i 2018 var denne andelen 13 prosent. For mobilt bredbånd hadde 45 prosent av de private abonnementene 20 GB eller mer inkludert per måned ved utgangen av 2019. Det er en økning fra 40 prosent fra samme tidspunkt året før. 

Veksten i datatrafikk fra abonnement for mobiltelefoni og mobilt bredbånd fortsetter, men den årlige økningen er mindre i 2019 enn året før. I 2019 var den totale datatrafikken 373 petabyte, inkludert bruken av mobilnett i utlandet.

Telenor er største tilbyder av mobiltjenester med 47,2 prosent av totalt antall abonnement for mobiltelefoni og mobilt bredbånd ved utgangen av 2019. Det er en nedgang fra 48,5 på samme tidspunkt i 2018. Også Telia hadde nedgang i markedsandel, fra 37,1 ved utgangen av 2018 til 35,9 prosent ved utgangen av 2019. Ice hadde en økning i markedsandel i samme tidsrom fra 9,8 prosent til 10,8 prosent.  

2,2 millioner abonnement for fast bredbånd

Ved utgangen av 2019 var det over 2,2 millioner abonnement for fast brebånd til sammen i privat- og bedriftsmarkedet. Det er 55 000 mer enn på samme tidspunkt i 2018. Det er først og fremst antall fiberabonnement som øker, mens bredbånd basert på xDSL og kabel-TV fortsetter å gå ned. 

Kundene fortsetter også å ta i bruk abonnement med høyere markedsført hastighet. 43 prosent av alle private bredbåndsabonnement hadde en markedsført hastighet nedstrøms på 100 Mbit/s eller mer ved utgangen av 2019. Denne andelen var 35 prosent ett år tidligere.

TV-abonnement med fibertilknytning øker

Tidligere år økte antall TV-abonnement i om lag samme takt som antall husholdninger. Denne trenden ble brutt for 3-4 år siden. Etter den tid har antall abonnement vært forholdsvis stabilt. Totalt antall abonnement ved utgangen av 2019 var 2,2 millioner. Fiber er den største aksessteknologien for TV-abonnement, og økte med 94 000 til 859 000 abonnement i fjor. Antall TV-abonnement basert på andre teknologier enn fiber fortsetter å gå ned. 

I 2019 var den totale omsetningen for TV-abonnement 10 milliarder kroner. Dette er en økning på 413 millioner kroner sammenlignet med 2018. 37 prosent av samlet omsetning kommer nå fra abonnement basert på fiber. Omsetningen per abonnement øker hvert år for alle aksessteknologier.