Krav til cybersikkerhet

Europakommisjonen har fastsatt krav til at visse typer radioutstyr skal være bygget på en slik måte at personvernet til brukeren er beskyttet, i tillegg til beskyttelse mot svindel og beskyttelse av nettet. Kravene gjelder for internett-tilkoblet radioutstyr, leker og radioutstyr som er beregnet for barnepass, for eksempel baby-calls. I tillegg omfattes radioutstyr som er beregnet for å festes til eller henges på kroppen, som eksempelvis smartklokker og klær. 

Bakgrunnen for reguleringen er at et stadig økende antall produkter som selges på markedet i EU/EØS kan kobles mot internett. Ved bruk av utstyr som kan kommunisere via internett gir vi fra oss mange typer opplysninger som kan utnyttes. Dette kan gjelde både personopplysninger og data knyttet til pengetransaksjoner. Mangelfull beskyttelse av nettet og utstyr som ikke har innebygget sikkerhetsfunksjoner kan også utnyttes i cyberangrep. Reguleringen skal bidra til bedre beskyttelse for brukeren og nettet.

Kravene retter seg mot produsenter og andre aktører som omsetter utstyr på markedet i EØS og gjelder fra 1. august 2025.

Se "Nå øker sikkerheten i utstyr som smartklokker og robotstøvsugere"

Krav til felles ladegrensesnitt

Europakommisjonen har også fastsatt regler som gjelder krav til et felles ladegrensesnitt for nærmere bestemte typer radioutstyr. Reguleringen gjelder for utstyr som lades med kabel og det er fastsatt at USB-C skal brukes som ladestandard for

  • mobiltelefoner, nettbrett og lesebrett 
  • digitalkameraer
  • videospillkonsoller
  • høretelefoner (hodetelefoner og øretelefoner)
  • bærbare høyttalere
  • trådløse mus og trådløse tastaturer
  • bærbare navigasjonssystemer og bærbare datamaskiner

Det er også satt krav om at den som kjøper disse produkttypene skal kunne velge om de ønsker å kjøpe lader med produktet eller ikke. Det vil si at den som selger utstyret må tilby utstyret uten lader og det skal fremgå av merking på emballasjen til utstyret om det følger med lader eller ikke.

Bakgrunn for reguleringen er miljøhensyn og sirkulær økonomi.  Regelverket skal bidra til mindre elektronisk avfall. Reguleringen er også gitt for å gjøre det enklere for forbrukere ved at de får færre ladere å forholde seg til og at det ikke blir nødvendig å kjøpe ny lader ved kjøp av nye produkter. 

Kravene retter seg mot produsenter og andre aktører som omsetter utstyr på markedet i EØS. For bærbare datamaskiner gjelder kravene fra 7. april 2026. For øvrige produkttyper gjelder kravene fra 7. desember 2024.

Se "Fra i år vil du bare trenge én lader"

Innspill til høringen

Innspill til høringen kan sendes til firmapost@nkom.no innen 15. april 2024.

Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Janne Steen Haugen på e-post jsa@nkom.no, telefon 22 82 47 29 eller seksjonssjef Frode Målen på e-post frm@nkom.no, telefon 22 82 46 04.

Publisering av høringsinnspill

Nkom vil publisere høringsinnspillene på nkom.no og ber om at eventuelle innspill utformes slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringsinnspillene inneholder opplysninger som avsender mener at det er grunnlag for å unnta fra offentlighet etter offentlighetsloven og forvaltningsloven, ber vi om at dette fremgår tydelig av innspillet og at det begrunnes.

Høringssvar