Hopp til hovedinnhold
Sist oppdatert 15.06.2024
Den norske nummerplanen for telefoni med mer (E.164)
Fra Til Tilbyder Status Antall
35 69 50 00 35 69 69 99   Ledig 2,000
35 69 70 00 35 69 79 99 VOXBONE SA Tildelt 1,000
35 69 80 00 35 69 89 99 ORANGE BUSINESS NORWAY AS Tildelt 1,000
35 69 90 00 35 69 99 99 UNIFON AS Tildelt 1,000
35 70 00 00 35 70 99 99 TELIA NORGE AS Tildelt 10,000
35 71 00 00 35 71 99 99 NEXTGENTEL AS Tildelt 10,000
35 72 00 00 35 89 99 99   Ledig 180,000
35 90 00 00 35 90 09 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 1,000
35 90 10 00 35 90 19 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 1,000
35 90 20 00 35 93 79 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 36,000
35 93 80 00 35 93 89 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 1,000
35 93 90 00 35 99 99 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 61,000
36 00 00 00 36 99 99 99 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Blokkert 1,000,000
37 00 00 00 37 09 99 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 100,000
37 10 00 00 37 10 99 99   Ledig 10,000
37 11 00 00 37 11 99 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 10,000
37 12 00 00 37 12 99 99   Ledig 10,000
37 13 00 00 37 13 29 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 3,000
37 13 30 00 37 13 39 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 1,000
37 13 40 00 37 17 79 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 44,000
37 17 80 00 37 17 89 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 1,000
37 17 90 00 37 17 99 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 1,000
37 18 00 00 37 19 99 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 20,000
37 20 00 00 37 22 99 99   Ledig 30,000
37 23 00 00 37 29 99 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 70,000