Hopp til hovedinnhold
Sist oppdatert 23.02.2024
Den norske nummerplanen for telefoni med mer (E.164)
Fra Til Tilbyder Status Antall
57 20 00 00 57 20 99 99 TELIA NORGE AS Tildelt 10,000
57 21 00 00 57 21 99 99 GLOBALCONNECT AS Tildelt 10,000
57 22 00 00 57 29 99 99   Ledig 80,000
57 30 00 00 57 30 99 99 TELIA NORGE AS Tildelt 10,000
57 31 00 00 57 60 99 99   Ledig 300,000
57 61 00 00 57 61 29 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 3,000
57 61 30 00 57 61 39 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 1,000
57 61 40 00 57 62 29 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 9,000
57 62 30 00 57 62 39 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 1,000
57 62 40 00 57 62 49 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 1,000
57 62 50 00 57 79 99 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 175,000
57 80 00 00 57 80 99 99   Ledig 10,000
24 07 80 00 24 08 99 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 12,000
24 09 00 00 24 09 09 99 UNIFON AS Tildelt 1,000
24 09 10 00 24 17 89 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 88,000
24 17 90 00 24 17 99 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 1,000
24 18 00 00 24 19 99 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 20,000
24 20 00 00 24 20 19 99 UNIFON AS Tildelt 2,000
24 20 20 00 24 23 99 99   Ledig 38,000
24 24 00 00 24 24 49 99 PUZZEL AS Tildelt 5,000
24 24 50 00 24 69 99 99   Ledig 455,000
24 70 00 00 24 70 09 99 TELIA NORGE AS Tildelt 1,000
24 70 10 00 24 99 99 99   Ledig 299,000
25 00 00 00 25 99 99 99 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Blokkert 1,000,000
26 00 00 00 26 99 99 99 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Blokkert 1,000,000