Overordnede rammer på høring tidlig 2024

I høringen av Nkoms innledende vurderinger i 2. kvartal 2023, mottok Nkom 28 høringsinnspill som har vært viktige i arbeidet med utformingen av utkast til overordnede rammer for tildelingen, som Nkom planlegger å legge frem for høring innen 1. kvartal 2024. For å kunne sikre en god prosess videre og at eksisterende tjenester i og rundt båndet ivaretas på en god måte, vil tildelingen av 26 GHz-båndet gjennomføres i 2024. 

Tidslinje og prosess for 26 GHz-båndet

Nkom planlegger å tildele 26 GHz-båndet i løpet av 2. kvartal 2024. Hvorvidt 26 GHz-båndet kan tildeles i løpet av 2. kvartal 2024 er avhengig av etterspørselen, noe Nkom ønsker å få innspill på i høringen av overordnede rammer som planlegges gjennomført innen 1. kvartal 2024. Forutsatt at høringsinnspillene ikke indikerer at det er overskuddsetterspørsel, vil 26 GHz-båndet lyses ut etter publisering av endelige overordnede rammer. Endelige overordnede rammer for tildelingen planlegges offentliggjort i løpet av 2. kvartal 2024. 

Den faktiske etterspørselen vil først være endelig avklart etter utlysning av båndet, når Nkom mottar søknader om tildeling av spektrum i 26 GHz-båndet. Dersom det viser seg å være overskuddsetterspørsel vil tildelingen av 26 GHz-båndet skje ved auksjon sammen med tildelingen av 1500 MHz-båndet. 

Innplassering i båndet

Nkom har fått indikasjoner på at det er preferanser for innplassering i 26 GHz-båndet, og vurderer derfor ulike alternativer for dette. Vi vil informere om alternativene som vurderes i høringen av de overordnede rammene. 

Mer informasjon om tildelingene og oppdatert tidsplan finnes her.

Relaterte nyheter