Regjeringen ønsker å legge til rette for rask innføring av 5G, ved blant annet å gjøre spektrum tilgjengelig for markedsaktørene. Frekvensbåndene 700 MHz, 3,6 GHz og 26 GHz er harmonisert for mobilkommunikasjon og identifisert som pionerbånd for tidlig innføring av 5G. Nkom tildelte 700 MHz-båndet i 2019 og 3,6 GHz-båndene i 2021, og planlegger nå å tildele 26 GHz-båndet.

Nkom planlegger også å tildele frekvensbåndet 1500 MHz, som vil kunne gi ekstra nedlastingskapasitet i offentlige mobilnett.

Nkom gjennomførte en innledende høring av våre foreløpige vurderinger knyttet til 26 GHz- og 1500 MHz-båndene i andre kvartal 2023. Mer informasjon om høringen finner du her.

Nasjonal høring av overordnede rammer

26 GHz

Overordnede rammer for frekvensbåndet 26 GHz ble sendt på høring 18. mars med høringsfrist 29. april. Frekvensbåndet består av 3250 MHz, hvorav 850 MHz vil reserveres til lokale mobilnett og 2400 MHz planlegges tildelt som nasjonale spektrumstillatelser for mobilkommunikasjon (3x800 MHz).

26 GHz-båndet (TDD) (24250-27500 MHz)


Nkom planlegger å lyse ut 26 GHz-båndet etter at det overordnede rammeverket er fastsatt og offentliggjort på Nkom sine nettsider i løpet av 2. kvartal 2024, og tildele båndet i løpet av 3. kvartal 2024. Dersom det etter utlysingen av båndet viser seg at det er overskuddsetterspørsel, vil tildelingen av 26 GHz-båndet skje ved auksjon sammen med tildelingen av 1500 MHz-båndet.

Høringssvar

1500 MHz

Når det gjelder Nkoms forslag til overordnet rammeverk for 1500 MHz-båndet, gjenstår det fremdeles enkelte vurderinger og avklaringer før en nasjonal høring kan gjennomføres. Nkom planlegger å legge ut forslag til overordnede rammer for 1500 MHz-båndet (1427-1517 MHz) på høring i løpet av andre halvår 2024. 

Dagens og fremtidig bruk av frekvensbåndene

26 GHz

26 GHz-båndet er harmonisert for mobilkommunikasjon og identifisert som et av pionerbåndene for 5G. Båndet er egnet til å tilby svært høy kapasitet i avgrensede områder. Båndet er et kapasitetsbånd med stor tilgjengelig båndbredde og benyttes i dag til blant annet radiolinjer. Radiolinjetillatelsene i 26 GHz-båndet løper ut i slutten av 2024 og radiolinjebruken vil være helt utfaset innen 1. januar 2025.

1500 MHz

1500 MHz-båndet er et tidligere kringkastingsbånd som i senere tid er harmonisert for mobilkommunikasjon, og som blant annet kan bidra til ekstra nedlinkskapasitet i offentlige mobilnett. Frekvensbåndets egenskaper gjør det også godt egnet til å levere fast, trådløst bredbånd mer kosteffektivt enn ved utbygging av fiber og fast, trådløst bredbånd basert på 3,6 GHz-båndet. 

Foreløpig tidsplan frem mot tildelingene

2024

  • 1. kvartal 2024: Høring av overordnede rammer for 26 GHz-båndet
  • 2. kvartal 2024: Offentliggjøre overordnede rammer for 26 GHz-båndet 
  • 2./3. kvartal 2024: Utlysning og tildeling av 26 GHz-båndet
  • 2. halvår 2024: Høring av overordnede rammer for 1500 MHz-båndet
  • 4. kvartal 2024: Auksjonsregler 
  • 2. kvartal 2025: Auksjon av 1500 MHz-båndet

Spørsmål og svar

Alle henvendelser om tildelingene rettes til Nkom ved e-post til firmapost@nkom.no med kopi til avi@nkom.no.

Relaterte nyheter