Hopp til hovedinnhold
Sist oppdatert 23.02.2024
Den norske nummerplanen for telefoni med mer (E.164)
Fra Til Tilbyder Status Antall
55 40 00 00 55 49 99 99   Ledig 100,000
55 50 00 00 55 59 99 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 100,000
55 60 00 00 55 62 99 99 TELIA NORGE AS Tildelt 30,000
55 63 00 00 55 68 99 99   Ledig 60,000
55 69 00 00 55 69 99 99 TELIA NORGE AS Tildelt 10,000
55 70 00 00 55 70 99 99 TELIA NORGE AS Tildelt 10,000
55 71 00 00 55 89 99 99   Ledig 190,000
55 90 00 00 55 99 99 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 100,000
56 00 00 00 56 03 69 99   Ledig 37,000
56 03 70 00 56 03 79 99 TELIA NORGE AS Tildelt 1,000
56 03 80 00 56 08 99 99   Ledig 52,000
56 09 00 00 56 09 99 99 PUZZEL AS Tildelt 10,000
56 10 00 00 56 12 29 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 23,000
56 12 30 00 56 12 39 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 1,000
56 12 40 00 56 12 59 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 2,000
56 12 60 00 56 12 69 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 1,000
56 12 70 00 56 13 79 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 11,000
56 13 80 00 56 13 89 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 1,000
56 13 90 00 56 19 99 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 61,000
56 20 00 00 56 29 99 99   Ledig 100,000
56 30 00 00 56 39 99 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 100,000
56 40 00 00 56 50 99 99   Ledig 110,000
56 51 00 00 56 59 99 99 TELENOR NORGE AS Tildelt 90,000
56 60 00 00 56 89 99 99   Ledig 300,000
56 90 00 00 56 90 19 99 GLOBALCONNECT AS Tildelt 2,000