Investeringene i 5G faller 
Nye tall viser at mobilselskapene reduserer investeringene i 5G. Det kan få konsekvenser for regjeringens målsetning.  

Les mer

 

Flere nordmenn dropper tradisjonell TV 
Ferske tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet viser at stadig flere nordmenn dropper tradisjonell TV til fordel for nett-TV.  

Les mer

Black Week artikkel nkom.no.jpg

Økt konkurranse i det norske mobilmarkedet 
Økt konkurranse i mobilmarkedet gjør at Telenor og Telia taper terreng. 

Les mer


Høyt investeringsnivå for raskt internett 
Tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet viser at det i fjor ble investert over 8 milliarder kroner for å gi nordmenn tilgang til raskt internett. 

Les mer

Black Week artikkel nkom.no (1).jpg

Stadig flere vil ha mer mobildata 
Nye tall viser at nordmenn vil ha mer mobildata og kjøper stadig større datapakker. Snart har en fjerdedel av oss datapakker på over 100 GB. 

Les mer

 

Om Ekomstatistikken 
Nkom samler flere ganger i året inn data fra de ulike tilbyderne av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Dataene bearbeides og publiseres som helårs- og halvårsstatistikk, og beskriver viktige utviklingstrekk i ekomsektoren og bruken av tjenestene den leverer. I tillegg inngår dataene i en rekke av vedtakene eller analysene Nkom gjør for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt. 


Se flere tall fra ekomstatistikken her